Hey, goed dat je meewerkt.

Ja, jij! Want door dit product te kopen, werk je mee aan een wereld die voor iedereen werkt!

Samen geven we mensen de ruimte en kansen om nieuwe talenten en vaardigheden te ontdekken.
Dat werkt. Voor de mensen in ons team – en voor iedereen daarbuiten.

Benieuwd naar het maatschappelijke verhaal achter het product dat je zojuist gekocht hebt?

Ontmoet onze makers:

Olivers Specialiteiten

Gerda en Annie maken van ieder product een cadeautje.

Blanche Dael

De beste én lekkerste koffie en thee… verpakt bij MTB.

HANOS

De grootste groothandel van het land… ligt in Maastricht.

Local7

De mooiste producten… met de kleinste footprint!

Preuvenemint

Samen lokaal genieten… voor het goede doel

Van exclusie naar inclusie

Goed dat je meewerkt!

MTB en de SDGs

MTB ondersteunt de Sustainable Development Goals, oftewel de SDG’s, en focust in het bijzonder op de volgende ontwikkelingsdoelen:

4 – onderwijs

Onderwijs maakt ons vaardig om mee te draaien in een kennisintensieve samenleving.

8 – eerlijk werk en economische groei

Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, grondstoffen én werknemers waardig worden ingezet en wanneer inkomsten en winsten eerlijk worden verdeeld tussen burgers en bedrijven.

10 – ongelijkheden verminderen

Iedereen verdient gelijke kansen.

17 – Partnerschap

Samen staan we het sterkst.

Op de diverse pagina’s leest u hoe wij daar samen concreet aan bijdragen. MTB is aangesloten bij de nationale SDG Community van SDG Nederland en is lid van SDG House Maastricht. Samen werken we aan een beter wereld!

   

Geboorte van het project

Dit project is in het voorjaar van 2022 geboren. Na een kennismaking met de Sustainable Development Goals (SDGs), wilde MTB Maastricht nog concreter en gerichter aan de slag met deze duurzame doelen. MTB deed daarom mee aan de ‘SDG-Challenge’, waarbij studententeams en organisaties met een missie samengebracht worden om zich in te zetten voor de SDGs. Door middel van een pressure cooker competitie heeft een internationale groep van zes studenten van de Universiteit Maastricht een businessplan voor sociale inclusie en duurzaamheid ontwikkelt. Dit plan ontving tijdens een landelijke finale een eervolle vermelding van een professionele jury. Sindsdien is MTB met deze ideeën aan de slag gegaan en wordt in juni 2023 de website en de bijbehorende QR-code officieel gelanceerd.

Deze website is mede mogelijk gemaakt door een co-financiering door Mplooi Foundation.

De missie van Mplooi

Door co-financiering van projecten iedereen in principe in staat stellen naar vermogen in enigerlei vorm te functioneren in de maatschappij.

De visie van Mplooi

Iedereen heeft talent. Het aanwezige talent kan tot wasdom komen door voorlichting, passend onderwijs gericht op werk- en participatie in de maatschappij.

Bezoek de website